Rapporter och referenser

Inventeringar


Naturvärdesinventering i Källby, Götene kommun 2020. Vägbyggnation.
Ref: Karolina Ringdahl

Naturvärdesinventering för Rödsle 1.1 m.fl i Oskarshamns kommun 2020. Detaljplanering.
Ref: Regina Laine


Naturvärdesinventering inför utökning av täkt i Sjöberg, Sävsjö 2020.

Ref: Oskar Hjalmarsson, Holst Åkeri AB


Inventering av artrika vägkanter i Småland, Skåne, Dalarna och Jämtland 2020.
Ref: Leif Andersson, Pro Natura

 

Kompletterande naturvärdesinventering av Morkulleberget, Norrköpings kommun 2020.

Ref: Ramström Vind AB

 

Naturvärdesinventering av Morkulleberget, Norrköpings kommun 2019

Ref: Ramström Vind AB

 

Inventering av artrika vägkanter på Öland 2019.

Ref: Leif Andersson, Pro Natura

 

Inventering av 32 slåtterängar i Västra Götalands län 2019

Ref: Anna Stenström, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Naturvärdesinventering (NVI) av Trollet 14, Falköpings kommun 2018

Ref: Leif Andersson, Pro Natura

 

Rapport från återinventering av provytor i örtrika torrängar i Falköping och Ulricehamn 2017.

Ref: Karin Hante, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Naturvärdesinventering av Tändstickan Västerviks kommun 2017
Ref: Gerhard Sandell, Biofactum, Vimmerby

 

Naturvärdesinventering Kavlås bergtäkt Tidaholms kommun 2017
Ref: Melinda Haraldsson, Folkabo Grus Sand, Tidaholm.

 

Naturvärdesinventering Stora Berga, Åmåls kommun
Ref: Fredric Linder, Stora Berga Grus, Åmål

 

Naturinventering och naturvärdesbedömning av ett område vid Mölltorp, Karlsborgs kommun

Ref: Johan Hellborg, Karlsborgs kommun

 

Naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning av Lagans strandmiljöer, Vaggeryds kommun.

Ref: Eva Götbrink, Kråkfot, Mullsjö


Inventering av artrika vägkanter inom Växjö do 2018.

Ref: Leif Andersson, Pro Natura

 

Framtagande av förslag till skötselplan för Stora Ässkog, Örebro kommun.

Ref: Leif Andersson, Pro Natura

 

Inventering av trumgräshoppa i Västra Götalands län 2017-2018

Ref: Peter Post, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Invasiva växter i Skara kommun 2017

Ref: Abbe Sahli, Skara kommun

 

Rapport från återinventering av provytor i örtrika torrängar i Falköping och Ulricehamn 2017.

Ref: Karin Hante, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Idéer om kompensationsåtgärder på Skövde golfbana 2017.

Ref: Skövde golfklubb, Clas Christensson.

 

Återinventering av kärlväxter inom delområde 51. 2017

Ref: Skövde golfklubb, Clas Christensson.

 

Kompletterande inventering vid Bohusgranit ekonomisk förenings stenbrott, Ävja, Sotenäs kommun 2017

Ref: Sofia Bender, Benders Sverige AB

 

Inventering av skyddsvärda träd i Bengtsfors kommun 2017.

Ref: Anna Stenström, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Framtagande av Grönplan Mullsjö-Sandhem 2016.
Ref: Anders Kronmarker, Mullsjö kommun.

 

Kärlväxtinventering vid Skövde golfbana 2016.

Ref: Skövde golfklubb, Clas Christensson.

 

Inventering av skyddsvärda träd i Töreboda kommun 2016.

Ref: Anna Stenström, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Utökning av naturreservatet Nolgården, Näs. Framtagande av förslag till skötselplan.

Ref: Örjan Nilsson, länsstyrelsen Västra Götalands län

 

Utvärdering och revidering av ÅGP stäppartade torrängar i Västsverige 2015.

Ref: Anna Stenström, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Inventering av skyddsvärda träd i Tidaholms kommun 2015.

Ref: Anna Stenström, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Naturinventering och naturvärdesbedömning av ett område strax söder om Laxhall, Fågelö, Mariestads kommun.

Ref: Lars Pettersson, Terra-Limnogruppen AB.

 

Naturinventering och naturvärdesbedömning av ett område strax söder om Gössäter, Götene kommun,

Ref: Jan Fahlgren, Götene kommun.

 

ÄNGSVALLSPROJEKTET. Inventering av dagfjärilar och bastardsvärmare 2016

Ref: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

 

Dagfjärilsinventering utmed 3 artrika vägkanter 2015-2016.

Ref: Mats Lindqvist, Trafikverket

 

Uppföljning av fjädergräs hösten 2015.

Ref: Anna Stenström, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Uppföljning av fjädergräs försommaren 2015.

Ref: Kaisa Malmqvist, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Inventering av mindre hackspett inom ett område utmed Säveåns strand, Alingsås 2015.

Ref: Sebastian Wogelberg, Pöyry Sweden AB

 

Fördjupad naturinventering av 4 utredningsområden inom do Falköping 2014.

Ref: Mats Lindqvist, Trafikverket

 

Hösträkning av plantor av fjädergräs 2014.

Ref: Kaisa Malmqvist, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Gräsmarksuppföljning i Västra Götalands län. 2014.

Ref: Ola Bengtsson, Pro Natura, Lars Sjögren(?), Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Inventering av kärlväxter inför kabeldragning och rörläggning vid Krokstorp, Falköping.

Falköpings kommun

  

Rapport avseende berguv och sandödla. Komplettering till genomförd naturinventering

i samband med ansökan om tillstånd till bergtäkt. (ej fältarbete).

H-J Larsson Gräv, Entreprenad AB, Strömstad

 

Återinventering av artrika vägkanter inom do Falköping 2013.

Ref: Mats Lindqvist, Trafikverket

 

Naturvärdesinventering bergtäkt i Strömstads kommun 2013.

Ref: är H-J Larsson Gräv, Entreprenad AB, Strömstad

 

Fördjupad naturinventering av artrika vägkanter utmed Rv 46 2012.

Ref: Mats Lindqvist, Trafikverket

 

Inventering av artrika vägkanter inom Falköpings do 2012.

Ref: Mats Lindqvist, Trafikverket

 

Kort rapport av delprojekt - ”Genomgång av Västergötlands flora och uttag av

naturvårdsintressanta artfynd längs statliga vägar i driftområdena Falköping och Skövde”.

Ref: Mats Lindqvist, Trafikverket

 

Framtagande av skötselplan och föreskrifter för naturreservatet Nolgården, Näs 2012.

Ref: Örjan Nilsson, Länsstyrelsen Västra Götalands län

 

Gräsmarksuppföljning i Västra Götalands län. 2011.

Ref: Hans Alexandersson, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Gräsmarksuppföljning i Västra Götalands län. 2010.

Ref: Hans Alexandersson, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Naturvårdsprogram för Lidköpings kommun 2010

Ref: Birgitta Gärdefors, Lidköpings kommun

 

Naturvärdesinventering bergtäkt i Färgelanda kommun 2010.

Ref: Jan-Arne Andersson, Lillängens kross, Frändefors.

 

Framtagande av skötselplan och föreskrifter för naturreservatet Vingängen, Skara kommun 2010.

Ref: Morgan Johansson, Skara kommun

 

Uppföljning av hävdresultatet i ängar i Västra Götalands län 2008-2010.

Ref: Anna Stenström, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Inventering av hävd i ängs- och betesmarker 2009.

Ref: Maria E. Johansson, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning av Hallindens stenbrott, Lysekil 2008

Ref: GeoPro AB, Jönköping – Stefan Klingberg

 

Uppföljning av fjädergräs 2013

Ref: Kaisa Malmqvist, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Uppföljning av fjädergräs 2012

Ref: Kaisa Malmqvist, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Uppföljning av fjädergräs 2010

Ref: Kaisa Malmqvist, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Uppföljning av fjädergräs och drakblomma 2009

Ref: Kaisa Malmqvist, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Expertmedverkan Floristikkurs inför gräsmarksuppföljning 2009

Ref: Hans Alexandersson, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Expertmedverkan genomgång av blivande naturreservatet Lugnåsberget 2009.

Ref: Maria Thorell, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Räkning och dokumentation av arter i naturreservat. 1992-2011.

Ref: Anders Stagen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

 

Produktion av filmen ”Drakblommans backar”. 2007-2009. Kompetensutvecklingsprojekt inom Landsbygdsprogrammet.

Ref: Helena Ingvarsson, länsstyrelsen Västra Götaland

 

Noggrant eftersök av fjädergräs på Varholmen, Dala 2008.

Ref: Benny Lönn, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Intensivundersökning av fjädergräs på Nolgården Näs 2008

Ref: Benny Lönn, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Inventering och kartering av Högstena alvar i Skaraborg 2007

Ref: Anders Stagen, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Förslag till skötselåtgärder för guckusko i Skärbo naturreservat 2007

Ref: Lars Strandberg, Västkuststiftelsen

 

Inventering av guckusko i Skaraborg 2007

Ref: Benny Lönn, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Inventering av stäppartade torrängar på Falbygden och i Ätradalen 2007

Ref: Lars Sjögren, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Upprättande av Åtgärdsprogram för stäppartade torrängar i Västsverige 2006-2007, (2011-2015)

Ref: Lars Sjögren, Länsstyrelsen Västra Götaland och Naturvårdsverket

 

Inventering av skalbaggar i stäppartad torräng 2009.

Ref: Kaisa Malmqvist Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Undersökning av igenväxningen på högmossar i naturreservat - Skaraborg 2009

Ref: Benny Lönn, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Insamling av dyngbaggar på 22 lokaler i Västra Götalands län 2009. (ej i rapportform).

Ref: Teresia Holmberg, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Insamling av dyngbaggar på 22 lokaler i Västra Götalands län 2008. (ej i rapportform).

Ref: Anna Stenström, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Rödlistade arter i Skara kommun - underlagsrapport till Naturvårdsprogram för Skara kommun.

Ref: Lennart Kjellberg, Skara kommun

 

Rapport från återinventering av provytor i örtrika torrängar i Falköping och Ulricehamn 2006.

Ref: Lars Sjögren, Länsstyrelsen Västra Götaland

  

Rapport från återinventering av brudborste och tistelsnyltrot på Ållebergs änne 2006.

Ref: Benny Lönn, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Förslag till skötselplan för Forentorp, Falköping 2006.

Ref: Jörel Holmberg, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Förslag till skötselplan för Vingängen, Skara kommun 2006.

Ref: Leif Skoog, Skara kommun

 

Eftersök av SPÄDLOSTA (Bromus pseudosecalinus) på Tjörn juni 2006.

Ref: Lars Sjögren, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Inventeringar av dagfjärilar på Österplana hed, Kinnekulle, Götene kommun 2005.

Ref: Benny Lönn, Länsstyrelsen Västra Götaland.

 

Inventering av svartfläckig blåvinge i Dala, Falköpings kommun.

Ref: Benny Lönn, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Kartering av kalknarv på Österplana hed, Kinnekulle, Götene kommun 2005.

Ref: Benny Lönn och Anders Stagen, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Naturinventering av Lugnåsberget 2004, Mariestads kommun. 460 ha löv- och blandskog.

Ref: Jörel Holmberg, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Inventeringar av dagfjärilar i Dala, Falköpings kommun 2004.

Ref: Benny Lönn, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Naturinventering av Nordfalan, Falköpings kommun 2003.

Ref: Jörel Holmberg, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Inventering av örtrika torrängar samt på Falbygden några i Ätradalen 2003.

Ref: Benny Lönn, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Trendstudie av 10 års räkningar av luktsporre, vaxnycklar, fjädergräs och fjällskära 2003.

Ref: Anders Stagen, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Inventering av örtrika torrängar i Ätradalen samt några på Falbygden 2002.

Ref: Benny Lönn, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Vegetationsuppföljning på Götala gård 2002

Ref: Anna Hessle

 

Vegetationsuppföljning på Götala gård 2001

Ref: Anna Hessle

 

Toragården – förbättrat reservatsunderlag för Toragården, Häggum i Skövde kommun 2002. Ref: Johan Jannert, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

 

Toftaån- naturinventering i det planerade naturreservatet Toftaån, Ljungby kommun 2002.

Ref: Helene Pettersson, Länsstyrelsen Kronobergs län

 

Hjoåns dalgång – naturinventering och förslag till skötselplan 2001.

Ref: Per-Åke Johansson, Hjo kommun

 

Trädinventering i norra delen av Falköpings kommun 2001.

Ref: Carin Fransson, Falköpings kommun

 

Trädinventering i södra delen av Falköpings kommun 1999.

Ref: Carin Fransson, Falköpings kommun

 

Inventering och naturvärdesutredning för nordöstra Billingen 1998-1999.

Ref: Maria Thordarsson, Johan Jannert, Jörel Holmberg, Länsstyrelsen i Västra Götaland.

 

Inventering av ett urval värdefulla lövskogar i Falköpings kommun 1998

Ref: Lennart Krook, Falköpings kommun, Carin Fransson, Falköpings kommun.

 

Inventering av torrängar i Skaraborgs län 1998.

Ref: Benny Lönn, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Fotodokumentation av naturreservat 1998.

Ref: Birgitta Gärdefors (hos A. Stagen), Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Alvarmarker i Västra Götaland – förslag till metod för miljöövervakning 1997.

Ref: Birgitta Gärdefors (hos A. Stagen), Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Naturminnet Strömslund- vegetationsuppföljning 1992.

Ref: Birgitta Gärdefors (hos A. Stagen), Länsstyrelsen Västra Götaland

  

Förslag till skötselplan för Smulebergsparken, Tibro.

Ref: Lena Braf, Tibro kommun

 

Naturinventering och upprättande av förslag till skötselplan för Gröna mad Mösseberg 1990

Ref: Lennart Krook, Falköpings kommun, Carin Fransson, Falköpings kommun.


Rådgivningar


Enskild rådgivning om Natur och kultur i odlingslandskapet 2019-2020. 7 planer.

Ref: Karin Olsson, länsstyrelsen i Västra Götalands län.

 

Enskild rådgivning om naturbetesbaserad produktion och odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden 2015. 3 planer.

Ref: Roy Olausson, Rådgivarna i Sjuhärad.

 

Enskild rådgivning om naturbetesbaserad produktion och odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden 2014. 7 planer.

Ref: Roy Olausson, Rådgivarna i Sjuhärad.

 

Enskild rådgivning om naturbetesbaserad produktion och odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden 2014. 1 plan.

Ref: Jan Hill, länsstyrelsen Västra Götalands län

 

Enskild rådgivning om naturbetesbaserad produktion och odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden 2013. 5 planer.

Ref: Roy Olausson, Rådgivarna i Sjuhärad.

 

Enskild rådgivning om naturbetesbaserad produktion och odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden 2011. 7 planer.

Ref: Roy Olausson, Rådgivarna i Sjuhärad.

 

Upprättande av 66 betesrådgivningar i Västra Götalands län – 2007-2008.

Ref: Karin Olsson, länsstyrelsen i Västra Götalands län

 

Upprättande av 10 restaureringsplaner i Västra Götalands län 2008.

Ref: Karin Olsson, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Upprättande av 20 restaureringsplaner i Västra Götalands län 2007.

Ref: Karin Olsson, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Upprättande av 50 skötselplaner för jordbrukare inom ramen för ”KULM1” 2006.

Ref: Alfred Akersten, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Upprättande av 50 skötselplaner för jordbrukare inom ramen för ”KULM1” 2005.

Ref: Alfred Akersten, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Uppföljning av 60 ÅP, åtgärdsplaner i Västra Götalands län 2004.

Ref: Alfred Akersten, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Upprättande av 12 restaureringsplaner i Västra Götalands län 2004.

Ref: Alfred Akersten, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Uppföljning av ängar i Västra Götalands län 2003. Bedömningar av hävd och hävdstatus vid ängsinventeringen 2003.

Ref: Lars Sjögren, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Upprättande av 17 skötselplaner för jordbrukare inom ramen för ”Levande landskap” 2002.

Ref: Alfred Akersten, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Upprättande av 25 skötselplaner för jordbrukare inom ramen för ”Markernas mångfald” 1999.

Ref: Lars Sjögren Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Uppföljning av avtal i OLA/NOLA-områden 1995

Ref: Mats Rydgård, länsstyrelsen i Västra Götaland


Våtmarksrådgivning inom projektet Greppa näringen 2010-2020.

Ref: Eva Magnusson, Fredrik Fredriksson, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Våtmarksrådgivning inom projektet Greppa näringen 2004-2006.

Ref: Kajsa Lycke, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Naturvärdesbeskrivning av tre våtmarkslägen i Dofsan, Skara kommun 2010.

Ref: Morgan Johansson, naturvårdsgruppen, f.d. Skara kommun

 

Naturvärdesbeskrivning av ett våtmarksläge på Kållandsö, Lidköpings kommun 2010.

Ref: Anders Himmerland, Himmerland Natur- och Vattenvård AB

 

Våtmarkskurser inom KULM 2 2005.

Ref: Kajsa Lycke, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Myrar, mossar och kärr


Kvalitetssäkring av rikkärr i Västra Götalands län 2017

Ref: Jennie Niesel, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Åtgärdsuppföljning i 11 st Natura 2000-rikkärr samt framtagande av rapport. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Östergötland. 2014

Referens och samarbetspartner: Eva Götbrink, Kråkfot Natur AB, Mullsjö

 

Åtgärdsuppföljning i 15 st Natura 2000-rikkärr inför restaureringsåtgärder samt framtagande av rapport. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Östergötland. 2013

Referens och samarbetspartner: Eva Götbrink, Kråkfot Natur AB, Mullsjö

 

Inventering av rikkärr i Västra Götalands län 2012.

Ref: Anna Stenström, Länsstyrelsen Västra Götalands län

 

Återinventering av rikkärr i Östergötlands län 2006.

Ref: Niklas Jansson, Länsstyrelsen Östergötland

 

Inventering av rikkärr i Västra Götalands län 2004.

Ref: Benny Lönn, Länsstyrelsen Västra Götaland


Förenklad revirkartering av fåglar på Stora Mossen, Villstads-Ryd, Gislaveds kommun 2014.

Ref: GeoPro AB

 

Förenklad revirkartering av fåglar på Björkelundsmossen Älmhult 2013.

Ref: GeoPro AB

 

Förenklad revirkartering av fåglar på Store mossen, Älmhults kommun, 2013.

Ref: GeoPro AB

 

Förenklad revirkartering av fåglar på Breafallsmossen Aneby/Jönköpingskommuner, 2013.

Ref: GeoPro AB

 

Förenklad revirkartering av fåglar i Jära, Jönköpings kommun, 2011.

Ref: GeoPro AB

 

Förenklad revirkartering av fåglar på Hökhultamossen, Jönköpings kommun, 2011.

Ref: GeoPro AB

 

Förenklad revirkartering av fåglar på Runnebodamyren, Alvesta kommun, 2011.

Ref: GeoPro AB

 

Förenklad revirkartering av fåglar på Hjortemossen, Falköping 2010.

Ref: NEOVA AB, Regina Jönsson

 

Strandängsinventering fåglar Dättern, Vänern 2009.

Ref: Hans Alexandersson, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning av Hjortemossen, Falköping 2008

Ref: NEOVA AB, Farsta – Helene Boström 

 

 Vindkraft


Spelflyktsinventering av örnar vid Morkulleberget, Norrköpings kommun 2020.
Ref: Ramström Vind AB

 

Inventering av örnar och fiskgjuse vid Morkullberget, Kolmården, Norrköpings kommun 2019

Ref: Ramström Vind AB

 

Tjäderinventering Morkulleberget, Kolmården, Norrköpings kommun 2019

Ref: Ramström Vind AB

 

Fågelinventering vid Össjö, Ängelholms kommun 2019.

Ref: Ramström Vind AB

 

Översiktlig fågelinventering vid Svarvarebacken, Varnhem, Skara kommun 2019

Ref: Ramström Vind AB

 

Fågelinventering vid Össjö, Ängelholms kommun 2017.

Ref: Ramström Vind AB

 

Bedömning av miljöpåverkan av 6 vindkraftverk vid Frostnäs, Gislaveds kommun 2017.

Ref: Ramström Vind AB

 

Komplettering- Bedömning av miljöpåverkan av 7 vindkraftverk öster om Blidsberg, Ulricehamns kommun 2015. Komplettering storlom, fiskgjuse, ängsgentiana m.m.

Ref: EOULUS VIND AB, Mikael Henriksson

 

Rapport från vårsträckstudie av trana m.fl. arter på södra Nordbillingen och norr om Hornborgasjön 2015.

Ref: Björn Ehn, Vallebygdens Vind AB

 

Komplettering – inventering av berguv i Malmbäck, Nässjö kommun 2015.

Ref: Schönborg Vind AB

 

Bedömning av miljöpåverkan av 2 vindkraftverk vid Henset, Hörby kommun 2014.

Ref: Ramström Vind AB

 

Bedömning av miljöpåverkan av 6 vindkraftverk vid Lösings häradsallmänning, Norrköpings kommun 2014.

Ref: Ramström Vind AB

 

Bedömning av miljöpåverkan av 6 vindkraftverk vid Morkulleberget, Norrköpings kommun 2014.

Ref: Ramström Vind AB

 

Bedömning av miljöpåverkan av 2 vindkraftverk vid Fastarp, Ängelholms/Klippans kommuner 2014.

Ref: Ramström Vind AB

 

Bedömning av miljöpåverkan av 7 vindkraftverk öster om Blidsberg, Ulricehamns kommun 2014.

Ref: EOULUS VIND AB, Mikael Henriksson

 

Komplettering – inventering av fiskgjuse i Lundby, Ulricehamns kommun 2014.

Ref: Schönborg Vind AB

 

Komplettering – inventering av glada i Mönarpsområdet, Falköpings kommun 2013.

Ref: Kristian Lake, Agrivind AB

 

Komplettering – inventering av bivråk och fiskgjuse i Lundby, Ulricehamns kommun 2013.

Ref: Schönborg Vind AB

 

Bedömning av miljöpåverkan av 6 vindkraftverk vid Frostnäs, Gislaveds kommun 2013.

Ref: Ramström Vind AB

 

Bedömning av miljöpåverkan av 1 vindkraftverk i Malmbäck, Nässjö kommun 2013.

Ref: Ramström Vind AB

 

Bedömning av miljöpåverkan av 8 vindkraftverk SO Lundby, Ulricehamns kommun 2012.

Ref: Vindbygg AB

 

Kompletterande rapport om simultana studier av fågelsträck vid södra Nordbillingen, Skara kommun.

Ref: Björn Ehn, Vallebygdens Vind AB

 

Bedömning av miljöpåverkan av 6 vindkraftverk på södra Nordbillingen, Skara kommun 2011.

Ref: Björn Ehn, Vallebygdens Vind AB

 

Bedömning av miljöpåverkan av 4 vindkraftverk i Källby, Götene kommun 2011.

Ref: Johan Blomgren, Agrivind AB

 

Bedömning av miljöpåverkan av 1 vindkraftverk i Enslöv, Halmstads kommun 2011.

Ref: Ramström Vind AB Bromma - Lars Hedberg

 

Bedömning av miljöpåverkan av 10 vindkraftverk i Östkinds häradsallmänning, Norrköpings kommun 2011.

Ref: Ramström Vind AB Bromma - Lars Hedberg

 

Bedömning av miljöpåverkan av 6 vindkraftverk i Oskarshamns kommun 2011.

Ref: Ramström Vind AB Bromma - Lars Hedberg

 

Bedömning av miljöpåverkan av 3+5 vindkraftverk i Mönarp och Göteve, Falköpings kommun 2011.

Ref: Johan Blomgren, Erikstorp Utveckling AB

 

Bedömning av miljöpåverkan av 1 vindkraftverk i Västarp, Floby, Falköpings kommun 2011.

Ref: Kristian Lake, Agrivind AB

 

Bedömning av miljöpåverkan av 2 vindkraftverk vid Orreholmen, Falköpings kommun 2011.

Ref: Kristian Lake, Agrivind AB

 

Bedömning av miljöpåverkan av 16 vindkraftverk i Strömby, Torsås kommun 2010.

Ref: Ramström Vind AB Bromma - Lars Hedberg

 

Bedömning av miljöpåverkan av 10 vindkraftverk nordost om Östkind, Norrköpings kommun 2010 – inriktning fågelfauna.

Ref: Ramström Vind AB Bromma - Lars Hedberg

 

Bedömning av miljöpåverkan av vindkraftverk i Kylinge, Sölvesborgs, Norrköpings kommun 2010.

Ref: Ramström Vind AB Bromma - Lars Hedberg

 

Bedömning av miljöpåverkan av vindkraftverk på Thoresta, Upplands-Bro kommun 2010.

Ref: Ramström Vind AB Bromma - Lars Hedberg

 

Bedömning av miljöpåverkan av vindkraftverk vid Sälshög, Ystads kommun 2010 – inriktning fågelfauna.

Ref: Ramström Vind AB Bromma - Lars Hedberg

 

Bedömning av miljöpåverkan av vindkraftverk på Ornö, Haninge kommun 2009 – inriktning fågelfauna.

Ref: Ramström Vind AB Bromma - Lars Hedberg

 

Bedömning av miljöpåverkan av 3 vindkraftverk i Vara kommun 2009 – inriktning fågelfauna.

Ref: Ramström Vind AB Bromma - Lars Hedberg

 

Bedömning av miljöpåverkan av vindkraftverk på Arnön, Karlstads kommun 2009 – inriktning fågelfauna.

Ref: PreVind AB, Karlstad

 

Bedömning av miljöpåverkan av vindkraftverk i Mönarpsområdet 2008 – inriktning fågelfauna.

Ref: Ramström Vind AB Bromma - Lars Hedberg


Övrigt


Bokproduktion. Framtagande av boken ”Botaniska besöksmål i Västergötland”. 2013-2019

Ref: Birgitta Lindqvist, Vänersborg och Västergötlands Botaniska Förening.

 

Naturguidning med ArtDatabanken Mössebergsparken, Falköping 2015.

Ref: Niclas Fällström, Falköping.

 

Naturguidning Forentorp 2014.

Ref: Carin Fransson, Falköpings kommun.

 

Periodisk besiktning Skövde Flygplats 2012-10-10

Ref: Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB

 

Periodisk besiktning Skövde Flygplats 2010-12-03

Ref: Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB

 

Vattendragsvandringar 2010 – 2 olika platser.

Ref: SV Vuxenskolan

 

Vattendragsvandringar 2009 – 6 olika platser.

Ref: SV Vuxenskolan

 

MILJÖRAPPORT för GRUSTÄKTVERKSAMHET på Tostared 1:4, Herrljunga, 2006-2020

Ref: Kent Lennartsson

 

Naturguidning naturreservatet Djupadalen, Dala 2007-2008-2009- 2010.

Ref: Västkuststiftelsen

 

Naturguidning på Ålleberg 2006- 2007.

Ref: Västkuststiftelsen

 

Expertmedverkan inom KULM 2 2006 – miljö, vattenvård.

Ref: Kajsa Lycke, länsstyrelsen i Västra Götaland

 

Naturguidning på Ålleberg 2005.

Ref: Gerth Bragnå, Falköping

 

Inhyrd expert i naturvårdsfrågor inom Skövde kommun 2005.

Ref: Miljökontoret Skövde kommun

 

Expertmedverkan inom KULM 2 2005 – miljö, vattenvård.

Ref: Kajsa Lycke, länsstyrelsen i Västra Götaland

 

MKB gällande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, Falköpings Flygplats, Falköpings kommun.

Ref: Jessica Rytter, Falköpings kommun.

 

Hällekisdammen - sammanfattning av undersökningar 2002-2004. Götene kommun.

Ref: Lennart Orvell, Götene kommun.

 

Hällekisdammen – algparadis eller sjö i balans 2002. Götene kommun.

Ref: Lennart Orvell, Götene kommun.

 

Miljöstrategi för Essunga kommun 2002.

Ref: Kjell Johnson,  Essunga kommun.

 

Blackesjön -sjö i balans eller igenväxande våtmark 2002.

Ref: Håkan Svensson, AB SVAFO

 

Inventering av miljöföretag i Falköpings kommun med omnejd 2002.

Ref: Leif Bigsten, Falköpings kommun

 

Elfiskeundersökningar 2001 – Flian, Nossan och Sjöråsån.

Ref: Kjell Gustafsson, Lidan-Nossans vattenvårdsförbund.

 

Hållbar natur- och kulturturism – kriterier för 12 besöksmål kring Vänern. EU Life Project 1999-2001.

Ref: Agneta Christensen, länsstyrelsen I Västra Götaland.

 

MKB gällande restaurering av flygbanorna på Ålleberg, Falköpings kommun.

Ref: Kungliga Svenska Aeroklubben, KSAK Carl-Johan Rundberg

 


Copyright @ All Rights Reserved